Female Cancer Foundation

Female Cancer Foundation (FCF) is opgericht om de strijd tegen baarmoederhalskanker aan te gaan. Deze vorm van kanker wordt jaarlijks bij meer dan 500.000 vrouwen vastgesteld, waarvan ongeveer de helft het niet overleeft. Ruim 80% van de vrouwen leeft in ontwikkelingslanden waarbij het vaak gaat om jonge moeders. Baarmoederhalskanker is te voorkomen en te genezen bij een tijdige diagnose en behandeling. Het onderzoek van FCF is dan ook kosteneffectief en makkelijk toepasbaar in ontwikkelingslanden. Eva Jinek is ambassadeur van de Female Cancer Foundation.

 


Stichting War Child

Stichting War Child zet zich wereldwijd in voor kinderen die leven in een oorlog. War Child helpt kinderen met het verwerken van ingrijpende ervaringen, het opbouwen van zelfvertrouwen en het contact durven maken met andere mensen. Dit goede doel zorgt ervoor dat de kinderen leren lezen, schrijven, rekenen of een vak leren. Een kind uit de oorlog halen is één, maar daarmee heb je de oorlog nog niet uit het kind. Door ervaring en onderzoek weet War Child hoe dat moet.


Alzheimer Nederland

Alzheimer Nederland zet zich in voor een van de grootste uitdagingen van deze tijd: dementie, samen met duizenden vrijwilligers, mensen met dementie, mantelzorgers, onderzoekers, donateurs en collectanten. Alzheimer Nederland werkt aan aan een toekomst zonder dementie en aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.

 


Artsen zonder grenzen

Artsen zonder Grenzen biedt medische noodhulp in conflictgebieden, bij natuurrampen en uitbraken van dodelijke ziektes. De organisatie biedt ondersteuning aan teams in het veld. De zorg die wordt verleend, varieert van basiszorg en vaccinatieprogramma’s, tot specialistische chirurgie in een ziekenhuis. Artsen zonder Grenzen is onpartijdig, deskundig en doeltreffend en maakt daarmee het verschil tussen leven en dood.

 Voedselbanken Nederland

Voedselbanken Nederland zorgt er samen met bedrijven, instellingen, gemeenten en particulieren voor dat mensen die het tijdelijk niet redden in Nederland, gratis voedsel krijgen. Al het werk bij de voedselbanken wordt gedaan door vrijwilligers, die verdeeld over 172 voedselbanken en 10 distributiecentra werken. Met hun werk zorgt Voedselbanken Nederland ervoor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en dat het milieu minder wordt belast.


Stichting vluchteling

Wereldwijd zijn ruim 79,5 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en onderdrukking. Stichting Vluchteling zet zich in voor een menswaardig bestaan voor deze mensen door ze o.a. schoon drinkwater, voedsel, medische zorg en veilig onderdak te bieden. De stichting zet zich in bij acute noodsituaties, maar ook bij een langdurige crisis of bij wederopbouw. Op die manier maakt Stichting Vluchteling het verschil in het leven van vluchtelingen en ontheemden.


Kans voor een kind

Stichting Kans voor een Kind vervult individuele wensen van kinderen uit Twente, die gebukt gaan onder een lichamelijke of psychische ziekte. Of die last hebben van sociale of maatschappelijke omstandigheden. Het kan gaan om financiële hulp voor een bepaald doel, maar ook om hulp en steun in natura. Kinderen hebben recht op geluk en Kans voor een Kind wil daar graag aan bijdragen door hartenwensen te vervullen.